середа, 2 грудня 2015 р.

Як стати помічником адвоката в Україні?

Не так давно, а точніше 25 вересня цього року Рада адвокатів України, у м. Вінниця, прийняла нове Положення про помічника адвоката № 113. Дивлячись на це оновлене Положення, не можна сказати, що там щось кардинально змінилося, всі головні принципи і методи роботи помічника адвоката залишилися такими, як і були. Але й наявні певні, на нашу думку важливі зміни, які можуть позитивно вплинути на організаційну складову, пов’язану з роботою помічника адвоката, а також на роботу самого помічника в цілому.

Загальні положення та головні аспекти набуття статусу помічника адвоката
Якщо порівнювати Положення 2013 року з оновленим, цьогорічним, то ніяких змін у загальних положеннях та процедурі набуття статусу помічника адвоката не має. 
Як і раніше, визначено, що помічник адвоката здійснює свою діяльність на підставі трудового договору або контракту, та у відповідності із головними принципами адвокатської діяльності (верховенство права, законність, конфіденційність, конфлікт інтересів).

Вимоги до кандидата на посаду помічника адвоката
Як і раніше основними вимогами, залишаються: - повна вища юридична освіта та володіння державною мовою, включно із застереженнями (не повинна бути в особи не погашена чи не знята судимість тощо).
Слід зазначити, що це також визначено і ст. 16 Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» .

Внесення даних про помічника адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України (ЄРАУ) та посвідчення помічника адвоката
Відомості до ЄРАУ вносяться про помічника адвоката на підставі заяви у 30-денний строк разом із видачею посвідчення помічника адвоката.
Як і раніше, до заяви слід додати чимало різноманітних документів, а саме таких, як:
- письмова згода помічника адвоката на обробку його персональних даних і на проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених ним відомостей, зобов'язання про надання необхідних для перевірки документів на запит ради адвокатів регіону;
- нотаріально посвідчена копія документа державного зразка, що підтверджує здобуття помічником адвоката повної вищої освіти за наступними спеціальностями: «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Міжнародне право»;
- документ встановленої форми (довідка, витяг) про відсутність у такої особи судимості, виданий компетентним органом;
- довідка медичної установи про стан здоров'я помічника адвоката (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма № 122-2/о, затверджена Наказом МОЗ України № 12 від 17.01.2002 року);
- копія паспорта помічника адвоката;
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, за винятком випадків, коли особа відмовилася від отримання такого номеру через релігійні переконання;
- копія трудової книжки із записом про прийняття на роботу особи в якості помічника адвоката із зазначенням прізвища, імені, по-батькові адвоката, помічником якого така особа прийнята на роботу;
- копія наказу про прийняття на роботу в адвокатське бюро, адвокатське об’єднання помічника адвоката із зазначенням прізвища, імені, по батькові адвоката, помічником якого така особа прийнята на роботу;
- трудовий договір (контракт) (оригінал для огляду) та його копія;
- автобіографія помічника адвоката;
- 3 (три) фотографії помічника адвоката, розміром 3 см на 4 см та на електронному носії;
- копія квитанції або платіжного доручення з відміткою банківської установи про здійснення оплати за посвідчення помічника адвоката;
- копія квитанції або платіжного доручення з відміткою банківської установи про сплату внеску за внесення відомостей стосовно помічника адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України.

Також, слід зазначити, що дані у ЄРАУ можуть вноситися у конкретний профайл адвоката, за яким і закріплений помічник. Такі дані розміщуються у п. 7 Профайла на веб-сайті ЄРАУ, який має назву: «Інші відомості, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI.».

До даних, які розміщуються у ЄРАУ відносяться:
1). Прізвище, ім’я та по батькові помічника адвоката;
2). № свідоцтва (ким видано);
3). Дата видачі.

А от, що стосується дати закінчення такого свідоцтва, то відтепер, така дата може не вноситися, так як у оновленому Положенні, пункт, який би закріплював строковість такого посвідчення виключений. Адже раніше, такий пункт існував і передбачав, що подібне посвідчення діє 1 рік.
Тут також необхідно зазначити, що посвідчення помічника адвоката є надзвичайно важливим, адже лише воно може підтвердити в суді, наприклад,повноваження помічника адвоката і його статус, згідно п. 4.7 Положення.
Також, невеликі зміни, у цьому розділі, стосуються того, що відтепер розмір внесків, які сплачуються при внесенні даних до ЄРАУ не можуть бути змінені Радою адвокатів регіону, як це можна було зробити раніше. Тобто розміри внесків дійсно є однаковими на всій території України.

Права та обов’язки помічника адвоката 
Якщо аналізувати цей розділ оновленого Положення, то тут є одна, але досить таки важливе зміна, точніше доповнення. Відтепер, помічник адвоката зобов’язаний за дорученням адвоката, якщо таке передбачено в договорі із клієнтом, подавати документи (заяви, клопотання, позови, пояснення тощо) виготовлені адвокатом, за підписом і зазначенням процесуального статусу адвоката, в підрозділи правоохоронних та судових органів, до компетенції яких віднесено реєстрацію таких документів, за виключенням випадків подання процесуальних документів в самому процесі слідчої, процесуальної дії, або судовому засіданні.

На нашу думку, це важливі зміни, які дозволяють по-перше отримувати реальну практику помічнику, який зможе безпосередньо відвідувати різноманітні органи і співпрацювати з ними, а по-друге, реально до помають самому адвокату, який тепер може впевнено доручати помічнику подавати різноманітні документи в ряд органів, чим економити свій час.
Що стосується інших прав та обов’язків, то вони залишаються такими, як і були в попередньому Положенні.

Помічник адвоката: шлях до отримання посвідчення адвоката України
Говорячи про помічника адвоката, обов’язково слід зазначити, що помічник адвоката, це безумовно перехідний період. Період, за який особа, молодий спеціаліст, який мріє стати в майбутньому адвокатом, набирається досвіду, практичних навичок і головне стажу.
Взагалі, на нашу думку, тим, хто дійсно твердо вирішив стати адвокатом просто необхідно попрацювати перед цим помічником адвоката, хоча б один рік. Це потрібно, щоб після того, як ви складете кваліфікаційний іспит і отримаєте про це свідоцтво, вам не прийшлося проходити стажування на протязі шести місяців. Адже відповідно до ч.5 ст.10 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», особа, яка має стаж роботи помічником адвоката один рік (за останні два роки) звільняється від стажування.
Але тут потрібно розуміти, що відповідно до «Положення про організацію і порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю», яке також було прийнято у новій редакції 25 вересня цього року, враховується стаж роботи за умови, якщо помічник працював на умовах повного робочого тижня, а роботодавцем за таку особу до державного бюджету України сплачувався єдиний соціальний внесок у встановленому законом порядку та розмірі. Тобто робота на підставі цивільно-правової угоди не буде враховуватися.

Дивлячись і аналізуючи нове Положення про помічника адвоката, можна стверджувати, що кардинальних змін там не запропоновано. Дійсно, є цілком не погані і необхідні доповнення, які сприяють роботі адвоката, полегшуючи її. І також, важливим є те, що не відбулося змін, які б урізали права помічника адвоката чи встановлювали б інші, важкі для реалізації, умови.

Тому ми рекомендуємо всім, хто мріє стати адвокатом, влаштовуватися помічником адвоката на підставі офіційного трудового договору (контракту), адже тільки в такому разі, подібна робота не тільки принесе вам досвід у здійсненні адвокатської діяльності, а й допоможе у швидшому отриманні свідоцтва про зайняття адвокатської діяльністю і відповідно посвідчення адвоката України.


Якщо у Вас виникли додаткові запитання задавайте їх на сайті адвокатського об'єднання "ЗАХИСТ ПРАВА" в розділі консультації.