вівторок, 9 жовтня 2012 р.

Плата за заміну лічильників електроенергії

Заміна лічильників електроенергії
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, листом від 13.09.2012 р. № 5817/11/47-12 надала роз'яснення стосовно засобів обліку електроенергії. 
У листі наголошується, що згідно з п. 3.2 Правил користування електричною енергією (далі - правила), відповідальність за технічний стан засобів обліку несе та організація, на балансі якої вони перебувають, або організація, яка здійснює їх експлуатацію на підставі відповідного договору. 
Відповідно до п. 3.3 правил відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені. 
У свою чергу в Нацкомісії звертають увагу на те, що планова заміна, в тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, обслуговування та ремонт розрахункових засобів обліку електроенергії здійснюється електропередавальною організацією або іншою організацією, яка має право на виконання цих робіт, за рахунок їх власників. При цьому непланова заміна таких засобів обліку електроенергії здійснюється аналогічно тільки за рахунок організації, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється така заміна. 
У листі також зазначається, що в разі проведення позачергової технічної перевірки, перевірки програмування, перевірки правильності роботи, ремонту, заміни або експертизи засобу обліку - вартість робіт оплачується: 
  • суб'єктом господарювання, за ініціативою якого проводилась позачергова технічна перевірка, перевірка програмування, перевірка схем підключення засобу обліку та / або правильності його роботи, ремонт, заміна або експертиза, - у разі, якщо порушень у роботі розрахункових засобів обліку та схем їх підключення за результатами перевірки не виявлено;
  • власником засобу обліку чи суб'єктом господарської діяльності, який відповідає за технічний стан та / або збереження засобу обліку, - у разі, якщо виявлено порушення схеми розрахункового обліку електроенергії, пошкодження або викрадення розрахункових засобів обліку електроенергії з вини власника засобу обліку чи суб'єкта господарювання, який відповідає за технічний стан та / або збереження засобу обліку; 
  • електропередавальною організацією - у разі, якщо виявлено порушення схеми розрахункового обліку електроенергії, пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії або їх невідповідності нормативно-технічної документації з вини енергопостачальної організації.
По матеріалам "Юрліги"

середа, 3 жовтня 2012 р.

ІТ-індустрія: оподаткування та пільги

Оподаткування ІТ індустрії
Віртуальний простір не має меж, і контролювати його господарську діяльність складно. Суб'єкти ведення бізнесу в індустрії програмної продукції не прив'язані до сировинних ресурсів, їм не потрібні виробничі приміщення для отримання прибутку, і тому вони вибирають податкові режими тих країн, де оформлення бізнесу не містить складностей, а податки не обтяжують платника (або відсутні взагалі). Головним ресурсом у такій діяльності є людський ресурс. Автор програмного продукту може сидіти за монітором в селі під Черніговом, виконувати замовлення з Сан-Франциско або Токіо, а гроші отримувати на картковий рахунок у Франції.
Кількість програмних продуктів, вироблених в Україні, зростає, а обороти від їх реалізації є віртуальними для оподаткування. З метою залучення цих ресурсів для оподаткування законодавець неодноразово намагався показати свою лояльність до фахівців і бізнесменам з ІТ-індустрії. Самий рішучий крок зроблено в 2012 році.
Найбільш істотною державною підтримкою є тимчасове створення спеціального податкового режиму, особливості якого регулюються Законом від 7 червня 2012 року.
Тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з поставки програмної продукції.   
Для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться:
  • результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системного, прикладного, розважальної і / або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів і / або онлайн-сервісів;
  • криптографічні засоби захисту інформації
З 1 січня 2013 року для суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, встановлена ​​ставка податку на прибуток підприємств у розмірі 5 відсотків.
Суб'єктом індустрії програмної продукції є підприємство, протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів сукупно одночасно відповідає таким критеріям:
  • питому вагу доходів суб'єкта від програмної продукції, становить не менше 70 відсотків доходів від усіх видів економічної діяльності по реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;
  • первісна вартість основних засобів та / або нематеріальних активів підприємства перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
  • у суб'єкта немає податкового боргу;
  • щодо суб'єкта судом не прийнято постанову про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Для новостворених суб'єктів індустрії програмної продукції, які здійснюють діяльність протягом не менше двох повних звітних (податкових) кварталів до дня подання реєстраційної заяви, дозволяється при визначенні відповідності такого суб'єкта критеріям, застосовувати показники господарської діяльності за період фактичної діяльності суб'єкта та за умови дотримання всіх зазначених критеріїв у фактичному кількості звітних (податкових) кварталів.
Після закінчення двох повних звітних (податкових) кварталів з дня реєстрації нового суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, що застосовує особливості оподаткування, орган державної податкової служби проводить документальну позапланову невиїзну перевірку платника щодо відповідності його діяльності зазначеним критеріям.
Законом визначено 6 видів економічної діяльності по реалізації товарів, виконанню робіт і наданню послуг в індустрії програмної продукції з метою визначення наявності права суб'єкта індустрії програмної продукції на спеціальний податковий режим.
Спеціальний режим сплати єдиного соціального внеску для індустрії програмної продукції не був ветований Президентом.
Євген Щеглов, Старший юрист ЮК «Правовий Альянс»