пʼятниця, 13 травня 2011 р.

Цивільний шлюб. Розподіл майна пари, яка не зареєструвала шлюб між собою офіційно

    Розпад СРСР та голодна жага наших людей до всього закордонного (починаючи із жуйок, бойовиків, порнографічних фільмів і б/у автомобілів і т.д.) з падінням залізного завісу, який закривав нас від зовнішнього світу, призвів до різкого заповнення пустоти, яка утворилась після знищення комуністичної ідеології, закордонною пропагандою. Це призвело до разючої зміни культури молодого покоління та практичного знецінення таких понять, як: совість, правдивість, вірність, сім‘я тощо…
     В дев'яностих роках минулого століття значна частина молодого покоління не розуміла актуальність таких понять, як цнота та неможливість статевого життя до шлюбу. Більш того вважалось соромом бути незайманим, а випадкові статеві зносини стали цілком нормальним явищем. Але мова цієї статті не про це. А розберемось з таким поняттям як цивільний шлюб (дехто називає його фактичний шлюб), який у вищезгадані роки набрав неабиякого розмаху із усіма правовими наслідками. До того ж питання, пов'язані з цивільним шлюбом часто задають нашій юридичній консультації.

Введення поняття цивільного шлюбу в законодавстві
     На законодавчому рівні, законодавець після прийняття Сімейного Кодексу України № 2947-ІІІ від 10.01.2002 року дещо зрівняв у рівності права офіційного і неофіційного шлюбу. Так, як судах раніше виникала колізія щодо розподілу майна пари, яка не зареєструвала шлюб офіціно.
     Так у статті 74 Сімейного Кодексу України (надалі СК України), було визначено право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі. Де у перші та другій частинах визначено, що якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.
На майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, поширюються положення глави 8 СК України.
     Аналізуючи главу 8 СК України, ми знайдем визначене законом право подружжя на поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя (стаття 69 СК України). Тобто, передбачено, що дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.
     Дружина і чоловік мають право розділити майно за взаємною згодою.
     Договір про поділ житлового будинку, квартири, іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна дружині, чоловікові зі складу усього майна подружжя має бути нотаріально посвідчений.

Розмір часток при поділі майна
     Також було визначено розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя (стаття 70 СК України). Де зазначено, що у разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.
     При вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї.
     За рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена, якщо з нею, ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування.
    Допомогу у вирішенні судових спорів при розподілі майна ви можете замовити на сторінці юридичних послуг.

Способи та порядок поділу майна
     Способи та порядок поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, визначені статтею 71 СК України. В якій зазначено, що майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі.
     Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне значення.
     Неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше не визначено домовленістю між ними.
     Речі для професійних занять присуджуються тому з подружжя, хто використовував їх у своїй професійній діяльності. Вартість цих речей враховується при присудженні іншого майна другому з подружжя.
     Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісної власності на майно, зокрема на житловий будинок, квартиру, земельну ділянку, допускається лише за його згодою, крім випадків, передбачених Цивільним кодексом України.
     Присудження одному з подружжя грошової компенсації можливе за умови попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.
Позовна давность та її застосування до вимог про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, визанчено ст. 72 СК України, де визначено, що позовна давність не застосовується до вимог про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, якщо шлюб між ними не розірвано.
     До вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у три роки.
     Позовна давність обчислюється від дня, коли один із співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності.

Спадкування і право на майно осіб, які перебували у цивільному шлюбі
     У житті трапляються випадки, коли проживши не один рік разом у цивільному шлюбі  з кимось з подружжя щось трапляється (смерть, психічна хвороба, безвісти відсутність). Це може призвести до безлічі проблем. Можливі проблеми з родичами, які відмовляються віддавати майно та впускати в квартиру, так як ви у ній не зареєстровані. А нотаріус каже, що ви не маєте право на спадок.
     Тому щоб вийти із таких ситуацій законодавець у Цивільному процесуальному кодексі України (надалі ЦПК України) передбачив таке поняття, як розгляд справ в порядку окремого провадження.

Поняття окремого провадження
    Окреме провадження — це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав (ст. 234 ЦПК України).
     Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:
1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
2) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
3) визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;
4) усиновлення;
5) встановлення фактів, що мають юридичне значення;
6) відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі;
7) передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;
8) визнання спадщини відумерлою;
9) надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
10) обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
11) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
     У порядку окремого провадження розглядаються також справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, про поновлення шлюбу після його розірвання, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи у випадках, встановлених законом.
     У випадках, встановлених пунктами 1, 3, 4, 9, 10 частини другої цієї статті, розгляд справ проводиться судом у складі одного судді і двох народних засідателів.

Порядок розгляду справ окремого провадження
     Порядок розгляду справ окремого провадження, визначений ст. 235 ЦПК України, де зазначено, що під час розгляду справ окремого провадження суд зобов’язаний роз’яснити особам, які беруть участь у справі, їх права та обов’язки, сприяти у здійсненні та охороні гарантованих Конституцією і законами України прав, свобод чи інтересів фізичних або юридичних осіб, вживати заходів щодо всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи.
     З метою з’ясування обставин справи суд може за власною ініціативою витребувати необхідні докази.
     Справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду. Iнші особливості розгляду цих справ встановлені цим розділом.
     Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб.
     Справи окремого провадження не можуть бути передані на розгляд третейського суду і не можуть бути закриті у зв’язку з укладенням мирової угоди.
     Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.
     При ухваленні судом рішення судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом.

Юридична допомога при поділі та спадкуванні майна подружжя
     Тому, якщо Ви або хтось із Ваших близьких, друзів чи знайомих опинився у ситуації, про яку було описано вище у зазначені статті то радимо звернутись до досвідченого фахівця в галузі права і не затягувати з вирішенням проблем. Адже при спадкуванні майна подружжя, яке перебувало у цивільному шлюбі, зі спливом 6-ти місяців родичі приймуть те майно на яке Ви претендували у спадщину. І тоді знадобиться ще більше сил і засобів щоб що-небудь довести.
     Юристи "ЗАХИСТ ПРАВА" з готовністю допоможуть Вам у вирішенні проблем пов'язаних з поділом чи спадкуванням майна. Звертайтеся за телефонами, які вказані на сторінці юридичних послуг.
    Якщо у Вас виникли додаткові запитання задавайте їх на сайті адвокатського об'єднання "ЗАХИСТ ПРАВА" в розділі консультації.

Немає коментарів:

Дописати коментар