понеділок, 30 травня 2011 р.

Постанова суду щодо перерахунку доплати до пенсії непрацюючій особі, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи

Справа №2-а-363/11
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2011 року суддя Дубровицького районного суду Рівненської Сидоренко З.С., розглянувши у порядку скороченого провадження справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 Пенсійного фонду України у Дубровицькому районі на бездіяльність ОСОБА_2 Пенсійного Фонду України в Дубровицькому районі Рівненської області щодо перерахунку доплати до пенсії непрацюючій особі, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи,

в с т а н о в и в:

Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до відповідача ОСОБА_2 Пенсійного фонду України у Дубровицькому районі та просить:
- визнати неправомірними дії відповідача відносно відмови у перерахунку доплати до пенсії за віком, як особі, котра не працює і проживає в зоні гарантованого добровільного відселення та відмови у нарахуванні додаткової пенсії у розмірі 25% від мінімальної пенсії за віком, відповідно до ст.ст.39 та 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 року №796-ХІІ;
- зобов'язати відповідача усунути порушення, здійснити за шість останніх місяців, що передують дню винесення рішення судом, перерахунок та виплату щомісячної доплати виходячи із розміру 2 мінімальних заробітних плат, відповідно до ч.2 ст.39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 року №796-ХІІ та додаткової пенсії у розмірі 25% мінімальної пенсії за віком, відповідно до ст.51 Закону України №796-ХІІ;
- зобов'язати відповідача призначити та виплачувати доплату та додаткову пенсію у розмірах, передбачених ст.ст.39, 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 року №796-ХІІ.
Згідно поданих заперечень відповідач ОСОБА_2 Пенсійного фонду України в Дубровицькому районі просить в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі за безпідставністю.
Суд визнав наявні докази достатніми для прийняття судового рішення в порядку скороченого провадження та ухвалення постанови відповідно до ч.6 ст.183-2 КАС України.
Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з’ясувавши обставини, якими сторони обґрунтовують свої вимоги та заперечення, давши оцінку доказам, що мають значення для справи, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають до часткового задоволення.
Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_1 є непрацюючим пенсіонером, перебуває на обліку в ОСОБА_2 Пенсійного фонду України в Дубровицькому районі та проживає на території радіоактивного забруднення - у зоні гарантованого добровільного відселення, а саме в с.Порубка Дубровицького району Рівненської області.
Зазначені обставини підтверджуються довідкою №952 від 28.02.2011 року виданої Колківською сільською радою (а.с.9), копією посвідчення №1862856445 (а.с.7) та копією паспорта з відміткою про місце проживання (а.с.6).
Згідно посвідчення громадянина, який потерпів від Чорнобильської катастрофия серії Б №119964, виданого 01.10.1993 року (а.с.8), позивач віднесена до осіб 3 категорії, що потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС і має право на пільги і компенсації, встановлені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону України № 796-XII від 28 лютого 1991 року "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, підвищуються у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті, а саме доплата вказаним особам встановлена у розмірі двох мінімальних заробітних плат.
Згідно положень ч.3 ст.51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", особам, віднесеним до другої категорії, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається у розмірі 25% мінімальної пенсії за віком.
Рішенням Конституційного суду України від 22.05.2008 року №10-рп/2008 зміни, що були внесені до ст.ст.39, 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" були визнані неконституційними.
Відповідно до ст.152 Конституції України закони, інші правові акти або окремі їх положення, що визнані неконституційними втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність.
Рішення Конституційного Суду України має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв’язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень законів, що визнані неконституційними і є обов’язковим до виконання на території України, остаточними і не може бути оскарженим.
Відповідно до ч.1 ст.46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них причин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Основні положення щодо реалізації права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їхнього життя і здоров'я, соціального захисту потерпілого населення визначені та закріплені в Законі України № 796-XII від 28 лютого 1991 року "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Посилання відповідача на положення Постанови КМ України №530 від 28.05.2008 року "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" не заслуговують на увагу, оскільки згідно ст.9 КАС України у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту, суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.
Тому, суд вважає, що виходячи із загальних засад пріоритетності законів над урядовими нормативними актами, при вирішенні даного спору слід застосовувати норми ст.ст.39, 51 Закону України №796-XII, а не положення Постанови Кабінету Міністрів України.
Рішення Конституційного Суду України має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв’язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень законів, що визнані неконституційними і є обов’язковим до виконання на території України, остаточними і не може бути оскарженим.
Редакція статтей 39, 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" після їх перевірки на відповідність Конституції України на протязі 2009-2011 років не змінювалась, а тому доводи позивача про його право на отримання підвищення до пенсії та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, у відповідності до вищевказаних норм є обґрунтованими.
Доводи відповідача щодо неможливості задоволення позовних вимог у зв'язку з відсутністю бюджетних коштів, призначених на ці виплати, судом не приймаються до уваги. Суд вважає необхідним визначити, що реалізація особою права, що пов'язане з отриманням бюджетних коштів, яке базується на спеціальних та чинних на час виникнення спірних правовідносин нормативно-правових актах національного законодавства, не може бути поставлена у залежність від бюджетних асигнувань.
Відповідно до п.4 Постанови КМ України №936 від 20.09.2005 року "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" виплата компенсації, допоміг та пенсії непрацюючим пенсіонерам проводиться ОСОБА_2 Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії.
Таким чином, до повноважень ОСОБА_2 Пенсійного фонду України в Дубровицькому районі належить нарахування та виплата позивачеві зазначеної доплати та додаткової пенсії.
Судом приймаються до уваги доводи відповідача щодо пропуску позивачем шестимісячного строку, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Бездіяльність відповідача щодо ненарахування та невиплати позивачу визначеної ст.ст.39, 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" підвищення до пенсії, як непрацюючому пенсіонеру, який проживає у зоні гарантованого добровільного відселення в розмірі двох мінімальних заробітних плат, а також щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, що обчислюється з врахуванням встановленого прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, за період з 12 вересня 2010 року по день звернення до суду - 12 березня 2011 року слід визнати протиправною та зобов’язати відповідача нарахувати та виплатити позивачу підвищення до пенсії та додаткову пенсію відповідно до вимог зазначеного закону із урахуванням проведених виплат за вказаний період.
Як вбачається з матеріалів справи, позивач просить зобов'язати відповідача нараховувати та виплачувати їй доплату до пенсії та додаткову пенсію в подальшому.
Відповідно до ч.1 ст.2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.
Отже, визнання будь-якого права на майбутнє є безпідставним та необґрунтованим, а тому нарахування та невиплату позивачу доплати до пенсії та додаткової пенсії, відповідно до ст.ст.39, 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" слід провести за період з 12 вересня 2010 року по 12 березня 2011 року.
Керуючись ст.ст.158-163, 183-2, 186 КАС України, суд –

П О С Т А Н О В И В:
Позов задовольнити частково.
Визнати протиправною бездіяльність ОСОБА_2 Пенсійного фонду України у Дубровицькому районі щодо ненарахування та невиплати ОСОБА_1 підвищення до пенсії, як непрацюючому пенсіонеру, який проживає у зоні гарантованого добровільного відселення відповідно до ст.39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в розмірі двох мінімальних заробітних плат та щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю відповідно до ст.51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в розмірі 25% мінімальної пенсії за віком за період з 12 вересня 2010 року по 12 березня 2011 року.
Зобов’язати ОСОБА_2 Пенсійного фонду України у Дубровицькому районі нарахувати та виплатити ОСОБА_1 невиплачене підвищення до пенсії, як непрацюючому пенсіонеру, який проживає у зоні гарантованого добровільного відселення відповідно до ст.39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в розмірі двох мінімальних заробітних плат та щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю відповідно до ст.51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в розмірі 25% мінімальної пенсії за віком за період з 12 вересня 2010 року по 12 березня 2011 року включно з урахуванням фактично виплачених сум протягом вказаного часу.
В решті позовних вимог відмовити.
Постанова прийнята в порядку скороченого провадження підлягає негайному виконанню.
Постанова може бути оскаржена до Житомирського апеляційного адміністративного суду через Дубровицький районний суд, шляхом подання апеляційної скарги в десятиденний строк, з дня отримання копії постанови.


Суддя: підпис.
З оригіналом згідно.
Голова Дубровицького
районного суду ОСОБА_3

Якщо у Вас виникли додаткові запитання задавайте їх на сайті адвокатського об'єднання "ЗАХИСТ ПРАВА" в розділі консультації.

Немає коментарів:

Дописати коментар