пʼятниця, 27 травня 2011 р.

Якісні юридичні послуги. Або як правильно обрати адвоката

       Для вирішення життєвих питань, негараздів, які регулюються правовим полем, що закріплено на законодавчому рівні в нашому суспільстві рано чи пізно перед кожним із нас постають питання юридичного характеру. Які вирішити без певного досвіду або обізнаності в законодавстві практично не можливо. Тому дехто, з метою розвитку своїх інтелектуальних здібностей або економії грошових коштів, починає копатись в усі можливі літературі або в мережі інтернет щодо знаходження відповідей на свої запитання та займається своєю проблемою самотужки.
       А та категорія людей, яка навчена гірким досвідом, більш менш забезпечена матеріально та вважає, що кожен повинен займатись своєю справою, рано чи пізно приходить до висновку, що потрібен фахівець в дані області правовідносин. Тобто, особа, яка має практику в даних справах, має юридичну освіту, є юристом або адвокатом. Ви можете замовити юридичні послуги у юристів "ЗАХИСТ ПРАВА", наші телефони Ви можете дізнатись тут.
       Спочатку із свого досвіду, хочу зауважити, що в суспільстві склалось таке поняття, що для вирішення будь-яких юридичних проблем потрібен адвокат, що в свою чергу є помилковим. Тому що на справді адвокат потрібен лише тим, хто пов'язаний із кримінальною справою, як свідок, підозрюваний, обвинувачений та підсудний. В усіх інших випадках підійде будь-який фахівець в галузі права, юрист, помічник адвоката. Адже, послуги адвоката майже завжди коштують на порядок вище, і бувають не поодинокі випадки, що такі послуги ще й настільки не професійні та й не відповідають встановлені етиці адвоката. Просто більшість не розуміє, що адвокатами стають особи, які ще вчора були працівниками міліції, суду, прокуратури, юристами і навіть студентами. Да да, саме так, я знаю адвокатів, які саме через свої зв‘язки, матеріальну забезпеченість стають адвокатами, відкривають свої об‘єднання і набирають працівників тих самих юристів та студентів, які й виконують більшість справ. Це не стосується адвокатів, які займаються тільки кримінальними справами не один рік, а самі в минулому працювали слідчими чи прокурорами. Але рубрика сьогоднішньої статті не про це.
       Для того, щоб отримати якісні юридичні послуги, раджу знайти фахівця в галузі права, юриста чи адвоката, який уже перевірений часом, знайомими, а краще порадили друзі. Якщо ж такого не має, тоді ця стаття саме для Вас.
       Розпочнемо із самого початку, визначаючи питання, які найбільше зустрічаються при здійсненні представництва в суді та інших органах юристом, адвокатом або фахівцем в галузі права:

       Хто може представляти інтереси в суді?
       - представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді. Одна й та сама особа не може бути одночасно представником іншої сторони, третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору або беруть участь у справі на другій стороні (ст. 40 ЦПК України).

       Які особи не можуть бути представниками в суді?
       Не можуть бути представниками в суді особи, які діють у цьому процесі як секретар судового засідання, перекладач, експерт, спеціаліст, свідок. Судді, слідчі, прокурори не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють як представники відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як законні представники (ст. 41 ЦПК України).

       Які документи, що посвідчують повноваження представників в суді?
       1. Повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути посвідчені такими документами:
- довіреністю фізичної особи;
- довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника;
- свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна.
       2. Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.
       3. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи.
       4. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером, який виданий відповідним адвокатським об’єднанням, або договором.
       5. Оригінали документів, зазначених у цій статті, або копії з них, посвідчені суддею, приєднуються до справи.
       Слід зауважити, що протокольну форму, яка раніше була передбачена ч. 6 ст. 42 ЦПК України щодо повноважень представника в суді, із прийняттям Закону України “ Про судоустрій і статус суддів” від 07 липня 2010 року N 2453-VI, було відмінено.

       Що таке представництво за довіреністю?
       Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі
(ст. 244 ЦК України).

       Яким нормативним документом встановлюється форма довіреності?
       Форма довіреності визначена ст. 245 ЦК України, де зазначено, що форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною четвертою цієї статті. Довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем. Довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з'єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, а також довіреність робітника, службовця, члена їхніх сімей і члена сім'ї військовослужбовця може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з'єднання, установи або закладу. Довіреність особи, яка перебуває у місці позбавлення волі (слідчому ізоляторі), може бути посвідчена начальником місця позбавлення волі. Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених. Довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо) може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання.

       Чим обмежуються повноваження представника в суді?
       Представник, який має повноваження на ведення справи в суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа. Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності. Підстави і порядок припинення представництва за довіреністю визначається статтями 248-250 ЦК України.
       Про припинення представництва або обмеження повноважень представника за довіреністю має бути повідомлено суд шляхом подання письмової заяви або усної заяви, зробленої у судовому засіданні. У разі відмови представника від наданих йому повноважень
представник не може бути у цій самій справі представником іншої сторони.

       Хто такі представники за законом?
       У відповідності до ст. 242 Цивільного кодексу України визначено, що батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей.
Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною.
Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа.

       Що таке комерційне представництво?
       Комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає представником підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності. Комерційне представництво одночасно кількох сторін правочину допускається за згодою цих сторін та в інших випадках, встановлених законом. Повноваження комерційного представника можуть бути підтверджені письмовим договором між ним та особою, яку він представляє, або довіреністю. Особливості комерційного представництва в окремих сферах підприємницької діяльності встановлюються законом.

       Хто має право представляти інтереси потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача?
       Представниками потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача можуть бути адвокати, близькі родичі, законні представники, а також інші особи за постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, судді або за ухвалою суду. Коли цивільним позивачем або цивільним відповідачем є підприємство, установа чи організація, то представниками їх інтересів можуть бути спеціально уповноважені ними на те особи. Зазначені в цій статті представники користуються процесуальними правами осіб, інтереси яких вони представляють (ст. 52 КПК України).

       У яких випадках припиняється представництво за довіреністю?
       Представництво за довіреністю припиняється у разі:
- закінчення строку довіреності;
- скасування довіреності особою, яка її видала;
- відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;
- припинення юридичної особи, яка видала довіреність;
- припинення юридичної особи, якій видана довіреність;
- смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

       У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків. У випадку смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.
       З припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.
       У разі припинення представництва за довіреністю представник зобов'язаний негайно повернути довіреність.

       Який порядок скасування довіреності?
Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчемною. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність. Права та обов'язки щодо третіх осіб, що виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася. Законом може бути встановлено право особи видавати безвідкличні довіреності на певний час.
       Слід зазначити, що довіреність скасовується або відновлюється у нотаріуса, який видавав дану довіреність.
       Чим регулюються правовідносини у випадку відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю?
       Представник має право відмовитися від вчинення дій, які були визначені довіреністю.
       Представник зобов'язаний негайно повідомити особу, яку він представляє, про відмову від вчинення дій, які були визначені довіреністю. Представник не може відмовитися від вчинення дій, які були визначені довіреністю, якщо ці дії були невідкладними або такими, що спрямовані на запобігання завданню збитків особі, яку він представляє, чи іншим особам. Представник відповідає перед особою, яка видала довіреність, за завдані їй збитки у разі недодержання ним вимог, встановлених частинами другою та третьою цієї статті ( ст. 250 ЦК України).

       Які обставини виключають участь у кримінальні справі захисника?
       Захисником не може бути особа:
- яка брала участь у даній справі як дізнавач, слідчий, прокурор, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач, понятий, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача;
- яка відповідно до цього Кодексу є свідком і в зв’язку з цим допитувалась або підлягає допиту;
- яка є родичем особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, будь-кого із складу суду, потерпілого, цивільного позивача;
- щодо якої порушено кримінальну справу;
- визнана недієздатною чи обмежено дієздатною.

       Особа не може брати участь у справі як захисник також у випадках:
- коли вона у даній справі надає або раніше надавала юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про надання юридичної допомоги;
- у разі зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або права на надання правової допомоги чи його анулювання у порядку, встановленому законодавчими актами України.

       Одна і та ж особа не може бути захисником двох і більше підозрюваних, обвинувачених чи підсудних, якщо інтереси захисту одного з них суперечать інтересам захисту іншого. Не може бути захисником особа, яка, зловживаючи своїми правами, перешкоджає встановленню істини в справі, затягує розслідування чи судовий розгляд справи, а також особа, яка порушує порядок у судовому засіданні чи не виконує розпоряджень головуючого під час судового розгляду справи (ст. 61 КПК України).
       Далі на що слід звернути уваги при виборі особи, що буде вирішувати Ваші юридичні питання, то це наявність вищої юридичної освіти, свідоцтва на заняття певною діяльністю, ліцензії, ціна, наявність письмового договору, відповідний офіс.
       Адже, якщо послуги потребують якихось окремих галузевих висновків, які повинні бути прийняті судом та іншими органами, повинні бути скріплені печаткою особи із долученням відповідних завірених копій на надання такого висновку.
       Також, не дешеві послуги, повинні підтверджуватись укладеним двостороннім договором, актом виконаних робіт (в деяких випадках), квитанцією або прибутковим касовим ордером, які в подальшому можуть бути використані, як докази щодо сплати послуг у суді. Та у випадку позитивного рішення покладені на Відповідача.
       Ми з радістю допоможемо Вам в правових питаннях та надамо юридичну допомогу. Більше інформації на сайті адвокатського об'єднання "ЗАХИСТ ПРАВА" в розділі юридичних послуг.

Немає коментарів:

Дописати коментар