понеділок, 30 травня 2011 р.

Постанова суду про перерахування пенсії

Справа № 2-а-2071/11
ПОСТАНОВА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И


"23" травня 2011 р.
Суддя Володимирецького районного суду Рівненської області Закревський Л.В., розглянувши в порядку скороченого провадження в смт.Володимирець справу за позовом ОСОБА_1 до Управління Пенсійного фонду України у Володимирецькому районі про визнання неправомірними дій по відмові у перерахунку пенсій, зобов’язання здійснити перерахунок пенсії, -
встановив:
ОСОБА_1 з вернувся до суду з адміністративним позовом, в якому зазначив, що являється постраждалим від аварії на ЧАЕС 3 категорії, отримує пенсію, у зв’язку з чим має право на отримання додаткової пенсії в розмірі 25% мінімальної пенсії за віком, як це передбачено ст.51 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також право на надбавку до пенсії, передбаченої ст..39 цього ж Закону. Разом з тим, додаткова пенсія та надбавка, що виплачується позивачу, не відповідає вимогам закону. Відповідач відмовив у перерахунку пенсії, тому просила визнати цю відмову протиправною, визнати за нею право на отримання додаткової пенсії в розмірі 25% мінімальної пенсії за віком, та надбавки до пенсії в розмірі двох мінімальних заробітних плат, зобов’язати відповідача провести перерахунок та виплатити додаткову пенсію у встановленому Законом розмірі.
Представник відповідача –управління Пенсійного фонду України у Володимирецькому районі –надав письмові заперечення проти позову, в яких посилається на відсутність належного законодавчого регулювання питання виплати пенсій постраждалим внаслідок Чонобильської катастрофи та на пропуск строку позовної давності. Просив відмовити в задоволенні позову повністю.
Дослідивши та оцінивши докази по справі в їх сукупності, суд приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення позову з наступних підстав.
Судом встановлено, що позивач ОСОБА_1 є потерпілим від Чорнобильської катастрофи 3-ої категорії, що підтверджується оглянутими в судовому засіданні та долученими до справи посвідченнями.
Позивач отримує пенсію за віком та додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров»ю, на підставі статті 51 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Ст.51 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»передбачає, що особам, віднесеним до категорії 3, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров»ю, у розмірі 25% мінімальної пенсії за віком.
Мінімальний розмір пенсії за віком згідно ст. 28 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
Оскільки величина прожиткового мінімуму для кожної вікової та соціальної групи, в т.ч. і для осіб, що втратили працездатність, щорічно визначається Законом України про Державний бюджет, посилання відповідача на відсутність законодавчо визначеного розміру пенсії за віком є безпідставною
Виходячи із загальних засад пріоритетності законів над підзаконними актами, суд вважає, що при розрахунку додаткової пенсії, передбаченої ст.51 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»застосуванню підлягає розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений законами України на відповідний рік, із якого визначається мінімальний розмір пенсії за віком.
У відповідності до пункту 28 р.П. Закону України «Про державний бюджет України на 2008 р. та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»від 28.12.2007 р. №107-У1 до ст.51 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" було внесено зміни.
Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008р. №10-рп/2008 положення пункту 28 розділу II Закону України «Про державний бюджет України на 2008р. та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»від 28.12.2007р. визнані такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними).
Відповідно до п. 6 резолютивної частини цього рішення, рішення Конституційного Суду України у цій справі має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв'язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", визнаних неконституційними. Вказане рішення набуло чинності з 22.05.2008 року.
Крім того, як вбачається зі ст.71 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", дія положень цього Закону не може призупинятись іншими законами, крім законів про внесення змін до цього Закону.
Таким чином, з 22.05.2008 року відновлено в повному обсязі дію ст.51 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", яка діяла до внесення змін, у зв’язку з чим нарахування та виплата пенсії позивачу, починаючи з 22.05.2008 року, має здійснюватись згідно з положенням вказаного Закону. За таких обставин суд вважає, що позовні вимоги про проведення перерахунку додаткової пенсії в межах строку позовної давності, встановленого ст..99 КАС України, тобто з 20 жовтня 2010 року, підлягають до задоволення.
Крім того, у відповідності до ч.3 ст.67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений відповідно до статті 54 цього Закону, а також розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1, 2, 3, 4, розмір щомісячної компенсації сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Перерахунок пенсії здійснюється з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.
З копії посвідчення, вбачається, що ОСОБА_1 є постраждаим внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 3..
Згідно довідки виданої Мульчицькою сільською радою ОСОБА_1 проживає в ІНФОРМАЦІЯ_1 яке віднесено до категорії зони посиленого радіоекологічного контролю відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Відповідно до ч.1 ст.39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції, чинній у період, що підлягає дослідженню – з 01.01.11 р. і по даний час), громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, зокрема, у зоні посиленого радіоекологічного контролю, провадиться доплата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на цих територіях, підвищуються у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті.
Отже, розмір призначеної та виплачуваної ОСОБА_1 надбавки до пенсії за проживання у зоні посиленого радіоекологічного контролю не відповідає вимогам ст.39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Таким чином, суд вбачає правові підстави для зобов’язання здійснити перерахунок підвищення до пенсії з 01 січня 2011 року.
Що стосується позовних вимог про виплату підвищення у відповідності до ст..39 ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", то ст.70 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»Кабінету Міністрів України надано право у 2010 році встановлювати розміри соціальних виплат, які відповідно до законодавства визначаються залежно від розміру мінімальної заробітної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань, передбачених за відповідними бюджетними програмами. З урахуванням викладеного, враховуючи, що розмір надбавки до пенсії позивачам визначено саме Кабінетом Міністрів України, а також приймаючи до уваги, що Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та Постанови КМУ, які визначають порядок та розміри доплати до пенсії особам, що проживають та працюють на території радіологічного забруднення, є чинними, і неконституційними не визнавались, суд приходить до висновку, що дії відповідача в 2010 році відповідають вимогам чинного законодавства, у зв’язку з чим підстав для задоволення позову в частині стягнення доплат за 2010 рік суд не вбачає.
Одночасно судом встановлено, що зі спливом вказаного терміну право позивача на отримання соціальної виплати, передбаченої ст..39 та 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" не зникає, а продовжує існувати.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.8,19,21 Конституції України, ст.ст.51, 63, 67, 71 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ст.28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», судовою практикою Європейського суду з прав людини, зокрема рішеннями у справах «Кечко проти України», «Бурдов проти Росії», Yvonne van Duyn v. Home Office (Case 41/74 van Duyn v. Home Office), ст..ст.183-2, 256 КАС України, суд, -

постановив :
Позов ОСОБА_1 задовольнити частково.
Визнати протиправними дії Управління пенсійного Фонду України у Володимирецькому районі по відмові у перерахунку додаткової пенсії та підвищення до пенсії ОСОБА_1, як постраждалому від наслідків Чорнобильської катастрофи 3 категорії.
Зобов’язати Управління Пенсійного Фонду України у Володимирецькому районі Рівненської області зробити перерахунок та виплатитиОСОБА_1 додаткову пенсію, передбачену ст.51 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в розмірі 25% від встановленого законодавством мінімального розміру державної пенсії за віком, передбаченої ст.28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», застосувавши розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, починаючи з 20 жовтня 2010 року по 23 травня 2011 року, з урахуванням фактично здійснених виплат та зміни розміру прожиткового мінімуму.
Зобов’язати управління Пенсійного Фонду України в Володимирецькому районі здійснити перерахунок та виплатити ОСОБА_1 підвищення до пенсії з 01 січня 2011 року по _23 травня 2011 року відповідно до ст.39 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” як пенсіонеру, який проживає в зоні посиленого радіоекологічного контролю , - у розмірі двох мінімальних заробітних плат.
У відповідності до ст.183-2, 256 КАС України постанову допустити до негайного виконання.
Управління Пенсійного фонду України у Володимирецькому районі звільнити від сплати судового збору на підставі п.34) ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».
Постанова може бути оскаржена до Житомирського апеляційного адміністративного суду через Володимирецький районний суд. Апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання постанови.
Постанова суду, крім випадків її апеляційного оскарження, є остаточною.
Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляції. Якщо апеляційна скарга не була подана у встановлений строк, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.


Суддя Закревський Л.В.
Якщо у Вас виникли додаткові запитання задавайте їх на сайті адвокатського об'єднання "ЗАХИСТ ПРАВА" в розділі консультації.

Немає коментарів:

Дописати коментар